Beğeni:%55 Zorluk:%20
NO: 5622. YAŞLAR

Ali, Bora, Can ve Doruk 6, 7, 8, 9 yaşlarındadır.

-Ali’nin yaşı Bora ve Doruk’un yaşlarının toplamının yarısına
eşittir.
-Bora’nın yaşı Ali ve Can’ın yaşlarının toplamının yarısına eşittir.
-Doruk’un yaşı çift sayıdır.

Her birinin yaşını bulunuz.
[Cevap]