Beğeni:%87.5 Zorluk:%31.2
NO: 2294. TUĞLALAR

4x6x12 birimlik bir tuğladan en az 1 en çok 3 adedini üst üste koyarak kaç farklı yükseklik elde edebilirsiniz?
[Cevap]