Beğeni:%-- Zorluk:%--
NO: 5537. RAKAM TABLOSU

Tablodaki her harf 1 ile 9 arasındaki farklı bir rakama karşılık gelmektedir.

•Ardışık sayılar komşu (yatay veya düşey) karelerde değildir.
•A ve EH’nin çarpımı CFJ’ye eşittir.
•Tablodaki rakamlar yukarıdan aşağıya veya soldan sağa okunduğunda 916 sayısı elde edilebilmektedir.

Tablodaki rakamları bulunuz.


Bu sorunun cevabını Perşembe günü öğrenebilirsiniz.